Âm Thanh Thái Nguyên
Địa chỉ: số 111A - 152, đường Cách mạng tháng tám, P. Trưng Vương, Tp.Thái Nguyên, Thái Nguyên
Điện thoại: 0888.510.566 *  0976.500.105 (Mr.Khiêm)

GỬI ĐẾN ÂM THANH THÁI NGUYÊN