Dự án đã thực hiện

Karaoke Thảo Nguyên

Karaoke Thảo Nguyên

 Âm Thanh Thái Nguyên vinh dự là đơn vị tư vấn, cung cấp và lắp đặt hoàn thiện hệ thống âm thanh  cho Karaoke Thảo..
Karaoke Olala

Karaoke Olala

 Âm Thanh Thái Nguyên vinh dự là đơn vị tư vấn, cung cấp và lắp đặt hoàn thiện hệ thống âm thanh  cho Karaoke..
Karaoke Hà My 2

Karaoke Hà My 2

 Âm Thanh Thái Nguyên vinh dự là đơn vị tư vấn, cung cấp và lắp đặt hoàn thiện hệ thống âm thanh  cho Karaoke Hà My..